STEM дейности за деца в ранна детска възраст с участието на родителите. Ръководство за детски учители

Заглавие: STEM дейности за деца в ранна детска възраст с участието на родителите. Ръководство за детски учители

Автори: Илиана Мирчева, Любка Алексиева, Снежана Радева и др.

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5300-3

ISBN 978-954-07-5306-5 – pdf

Книгата е написана в рамките на проект Еразъм+. Проектът е осъществен чрез партньорството на осем институции от пет държави –  Университета Къръккале, Турция; Университета „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг, Германия; Центъра за изследвания в областта на науката и математиката CRECIM от Университета в Барселона и общинската детска градина La Sínia  за деца в предучилищна възраст в Испания; Южнодатския университет в Одензе, Дания; Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България; Научната асоциация по STEАM образование в Турция и детската градина Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı за деца в предучилищна възраст в Турция. Настоящата книга е разработена благодарение на усилията на всички партньори от различни култури и в различен контекст, което отразява европейската перспектива, свързана със STEM образованието в ранна детска възраст.

В изданието се представени 32 STEM дейности, обогатени с възможни стратегии за включване на родителите. Всеки партньор участва с четири STEM дейности, отразяващи опита на страната и авторските идеи относно образованието в ранна детска възраст, свързани със STEM. В началото на книгата е поместена таблица, която може да се използва като указател за учителите с кратка информация относно наименованието на съответната дейност, същността й (например научни понятия, математически понятия и др.), ключови думи, свързани с дейността и за каква възрастова група тя е предназначена. Освен това всяка глава започва с обяснение относно разбирането на всеки партньор от съответната държава за STEM образованието и как подготвените дейности се очаква да допринесат за развитието на STEM образованието в ранна детска възраст.