Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малки деца. Ръководство за детски учители

Заглавие: Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малки деца. Ръководство за детски учители

Автори: Илиана Мирчева, Снежана Радева и др.

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN:978-954-07-5023-1; 978-954-07-5160-3

Година: 2020

Ръководството е предназначено за ориентир при изграждането на визия за европейско STEM образование за учители, както и да послужи като основен ресурс за професионално развитие. Състои се от 15 глави и съдържа определение за STEM, идеи за изграждане на положителна STEM самоефикасност и идентичност, указания за ефективно прилагане на STEM, варианти за оценка на STEM дейности, стратегии за участие на родителите в STEM образованието и др. Всяка глава включва теоретични обяснения на концепциите на STEM, както и предложения и съвети за интегриране на тези теоретични концепции в практиката на преподавателите.

Книгата ще бъде в помощ на детските учители, изследователите на образованието в ранна детска възраст и стажант-учителите да изградят теоретична рамка на STEM през европейска перспектива. Може да се използва от тези, които искат да създадат по-стабилна основа на STEM образованието на равнище детска градина, като им осигурява както теоретична, така и педагогическа рамка за STEM.