Електронни ресурси в обучението в началните класове

Заглавие: Електронни ресурси в обучението в началните класове

Автор: Любка Алексиева

Издателство: ИК „Рива“ АД

ISBN: 978-954-320-664-3

Година: 2019

Книгата е посветена на актуалната проблематика за използването на електронни ресурси в обучението в началното училище и в частност – в обучението по математика. На основата на широк теоретичен обзор са изведени подходи към различни класификации на електронните ресурси, разгледани са практиките при използването на е-ресурси в обучението в началните класове и е предложен авторски компетентностен модел на началните учители за ефективно използване на е-ресурси. Във фокуса на емпиричното изследване са нагласите, опитът и компетентностите на началните учители за работа с електронни ресурси.