Медийната грамотност: преосмисляне на опита

Заглавие: Медийната грамотност: преосмисляне на опита

Автор: Данаил Данов

Издателство: УИ “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-054-07-4912-9

Година: 2020

Монографията анализира необходимостта от по-ясно разбиране на същността на медийната грамотност като цялостна концепция и образователна стратегия. Резултат е на близо десетгодишна систематична работа, включваща проектнобазирана изследователска дейност, преподавателски опит в сферата на академичното и професионалното обучение, активно сътрудничество с организации от третия сектор в областта на приложните изследвания, участие в много и различни инициативи в България и чужбина, утвърждаващи ролята и значението на медийната грамотност. Като проследява различните идеи за същността и развитието на медийната грамотност, монографията предлага детайлен анализ на българския контекст и цялостна обучителна програма, съобразена с неговите особености.