Емпатия и комуникация: практически задачи

Заглавие: Емпатия и комуникация: практически задачи

Автор: Екатерина Софрониева

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5012-5

Година: 2020

Учебното пособие е написано в допълнение към изданието „Емпатия и комуникация в езиковото обучение“ и включва различни проектни задачи, изпълнени съвместно със студенти от Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с цел подобряване на комуникацията и практическите им умения за проявяване на емпатична загриженост и възприемане на чужда гледна точка.