Добри практики в образователните институции. Климатът и аз – пестим енергия в детската градина и в началното училище. Сборник

Заглавие: Добри практики в образователните институции. Климатът и аз – пестим енергия в детската градина и в началното училище. Сборник

Съставители: Магдалена Стоянова, Юлия Дончева

Издателство: Национален доверителен екофонд

Година: 2021

Промените се постигат чрез базисни реформи, отразени в социални, в икономически и в екологични аспекти на ОУР, което е приоритетна обществена задача. Колегията, която има интерес към постигането на иновации, може да открие в публикациите от сборника нововъведения по отношение на управлението на институцията в спестяването на енергия и действия на енергийния екип за доказването на качеството на образование в училищата и в детските градини. Учителите, свързани с експериментирането  на нови технологии, изследват потенциала на подрастващите в свободно изразени и привлекателни за откривателство тематично структурирано съдържание, осигуряват ключовите европейски компетенции за самоутвърждаване и самоконтрол, за системно мислене и адаптивност, за социално научаване и нерутинно решаване на проблеми в полза на планетата Земя. В приложените разработки се прилагат нови подходи на управление на институцията и в образованието в устойчиво развитие в детската градина и в началното училище, където подрастващите демонстрират любов към природата и загриженост към биоразнообразието и могат да имат щастлив и ползотворен живот.