Информационните революции и образованието. Част ІІ. ХІХ–ХХІ век

Заглавие: Информационните революции и образованието. Част ІІ. ХІХ–ХХІ век

Автор: Милка Терзийска

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4968-6

Година: 2020

Втората част на монографията „Информационните революции и образованието“ изследва въпросите, поставени в първата част, в   периода ХІХ – ХХІ век. Книгата е посветена на четвъртата, петата и шестата информационна революция.

Проследени са развитието, акцентите и преходът между информационните революции –изобретяването и разпространението на новите средства за информационна комуникация след откритието на електричеството (телеграфа, телефона, радиото и телевизията), ерата на електрониката, на електронната изчислителна техника, появата на персоналния компютър, създаването на мрежите от връзки и телекомуникации.

За целите на изследването, което има интердисциплинарен характер, са използвани източници от различни области на науката (история, история на педагогиката и образованието, история на книгата, педагогика, философия, психология, социология, информатика, икономика и др.) – както традиционни, така и електронни.