Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова

Заглавие: Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова

Съставител и научен редактор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-4407-0

Година: 2018

Юбилейният сборник „Децата и творчеството“ е посветен на 75-годишнината на проф. д-р Елена Русинова-Бахудейла – учен от световна класа, пионер на съвременното предучилищно образование у нас, всеотдаен учител и уникален човек.

Изданието е под научната редакция на проф. дн Розалина Енгелс-Критидис. В него с публикации участват: проф. д-р Елена Русинова, проф. д-р Димитър Гюров, проф. дн Божидар Ангелов, проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Нели Бояджиева, проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. дпн Виолета Борисова, доц. д-р Марина Пиронкова, проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, доц. д-р Лора Спиридонова, доц. д-р Николай Цанев, проф. д-р Катерина Караджова, доц. д-р Данка Щерева, доц. д-р Пенка Шапкова, ас. д-р Диана Андонова, гл. ас. д-р Христина Белева, проф. д-р Екатерина Софрониева, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Таня Казанджиева, проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, проф. д-р Eмилия Eвгениева, доц. д-р Галина Георгиева, доц. д-р Магдалена Стоянова, ас. д-р Гергана Минковска, д-р Антоанина Чернева, Вера Чолакова-Младенова, Димитринка Йотова, Галина Белинчева, Магдалена Уахиб Бахудейла, София Уахиб Бахудейла, доц. д-р Юлия Дончева, проф. д-р Елена Георгиева, Вера Чолакова-Младенова, Димитринка Йотова, Галина Белинчева, Иванка Харбалиева, Мария Каменова, Емилия Гоцова, проф. Одри Къртис, д-р Нектариос Стелакис и др.

Освен на проф. Русинова сборникът се посвещава и на две здраво вплетени в нейния професионален път годишнини: 130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (основан през 1888 г.) и 70 години Световна организация по предучилищно образование ОМЕР (учредена през 1948 г.).