Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи

Заглавие: Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи

Автор: Неда Балканска

Издателство: Феномен

ISBN: 978-954-549-144-3

Година: 2020

В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача – да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача безспорно е много хуманна, но и трудна за осъществяване. Причината за това се крие в разнородния състав на децата както в предучилищните групи, така и в училище. Всяко от тях се отличава със свои особености, някои от които са свързани с различни нарушения ( децата със специални образователни потребности), други – със специфики в общуването, семейната среда, поведението, обработката на постъпващата информация, трети –  надарени с таланти, които изискват специално внимание и условия, за да получат необходимия тласък на развитие.

В настоящите условия методът на Монтесори предлага чудесни възможности за приобщаването на хетерогенни групи деца при прилагането на единен подход за работа с тях, което прави метода особено благоприятен за целите на приобщаващото образование.

Идеята на тази книга се състои не в създаване на всяка цена на Монтесори среда, макар че тя е описана детайлно и може да бъде прилагана като система от раждането на детето. Основната идея е всеки специалист, който се докосне до нея, да намери за себе си техники и похвати, които да използва в пряката си работа.

Книгата е насочена към специалистите и студентите в областта на специалната педагогика, ресурсното подпомагане,  логопедията, началната и предучилищната педагогика, психологията, както и за  родителите, които биха желали да осигурят на своето дете цветно, развиващо и интересно ежедневие.