Играта и децата със специални образователни потребности

Заглавие: Играта и децата със специални образователни потребности

Автор: Анна Трошева- Асенова

Издателство: ИК „Феномен“

ISBN: 978-954-549-126-9

Година: 2018

 Темата за играта на децата с увреждания, правото им да играят и условията, от които се нуждаят, често остават в сянка, а значимостта й заслужава специално внимание. Книгата представя съвременни концепции, полезна информация и практически съвети за работа за всички възрастни – родители и професионалисти, които работят с деца със специални потребности. Специално внимание е отделено и на спецификите при различните групи деца – с интелектуална недостатъчност, аутизъм, слухови, зрителни или двигателни увреждания, хронични заболявания, комуникативни нарушения, множество увреждания.