Ориентиране и мобилност

Заглавие: Ориентиране и мобилност

Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Година: 2008

Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина за зрително  затруднени; глава ІІ. Историческа поява и развитие на ориентирането и мобилността; глава ІІІ. Групи зрително затруднени, нуждаещи се от обучение по ориентиране и мобилност; глава ІV. Оценяване на уменията по ориентиране и мобилност; глава V. Особености на преподаването по ориентиране и мобилност; глава VI. Същност на ориентирането. Развитие на запазените сетива; глава VІI. Същност на мобилността. Видове мобилност; глава VІІI. Мобилните тактилни карти в обучението по ориентиране и мобилност; глава ІX. Вербалните карти в обучението по ориентиране и мобилност; глава Х. Специфика на околната среда и използване на ориентири; глава ХI. Ориентиране и мобилност при слабовиждащи; глава ХІI. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени деца в доучилищна възраст; глава ХІIІ. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени с множество увреждания; глава ХІV. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени лица от третата възраст; глава ХV. Професията на инструктора по ориентиране и мобилност.

Учебникът е богато онагледен с фигури и снимки с цел по-добра практическа подготовка.