Психология на зрително затруднените

Заглавие: Психология на зрително затруднените

Автори: Владимир Радулов и Мира Цветкова-Арсова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2011

Учебникът е предназначен за студенти по педагогика на зрително затруднените, учители от специалните училища, учители по рехабилитация на късно ослепели, ресурсни учители, училищни психолози, офталмолози, специални психолози, администратори на различните организации и служби за зрително затруднени лица. Учебникът разглежда задълбочено всички по-важни постановки, свързани с психологическото развитие на зрително затруднените.