Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Заглавие: Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Автори: Мира Цветкова-Арсова, Ваня Арабаджиева, Жейна Бъчварова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2013

Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма на полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на интегрирано и включващо обучение.