Дислексия, дискалкулия, деконструкция

Заглавие: Дислексия, дискалкулия, деконструкция

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-9106-716

Година: 2018

Дислексията в съвремието представлява все по-голямо предизвикателство както за

учителите, така и за родителите, но най-вече за децата и учениците с дислексия. Това провокира съответно и по-засилен интерес от специалистите, които предлагат различни решения за преодоляването на този проблем.

В книгата са представени различните видове дислексия и някои стратегии, подходящи за използване в обучението на деца и ученици с дислексия. Със сигурност начинът на представяне в монографията ще даде много отговори, свързани с възприемането на информацията от дислексиците. Разглеждат се дислексията, дискалкулията, диференциалната диагноза на подразделите на разстройствата на психологичното развитие; специфичните разстройства на развитието на училищните умения и др. В отделен раздел е предложен теоретичен модел на обучение на ученици с дислексия и дискалкулия. Обсъжда се прилагането на семантична памет при ученици с дислексия и прилагане на Семантичния паметов модел на Румелхарт, Линсей и Норман при ученици с дискалкулия. Разгледани са теорията за референцията в „семантичния паметов модел”, запаметяването на понятия по математика според модификацията, получена от Модела на Румелхарт, Линсей и Норман с Новата теория на референцията, значението на модела при ученици с дискалкулия и др.