Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (Брайлово издание)

Заглавие: Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (Брайлово издание)

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-0-9

Година: 2018

В монографията се разглеждат част от  когнитивните особености в мисловните процеси при слепи математици: описани са някои трудности, както и силните им страни в когнитивния процес. Дадени са методически насоки в обучението им по математика.