Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Заглавие: Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Автор: Милен Замфиров

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-3325-8

Година: 2012

В монографията се разглеждат основни въпроси и технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности във връзка с учебния предмет “Човекът и природата”.