Прилагане класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование

Заглавие: Прилагане класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-3-0

Година: 2019

Целта на монографията е да подпомогне двете групи, ангажирани с процеса на работа и обучение на талантливите ученици и учениците със специални образователни потребности – общообразователните и ресурсните учители. Затова в монографията се предлага модел, който би улеснил общообразователния учител в избора му за най-ефективен подход в процеса на обучение в класната стая, където има и ученик със специални образователни потребности, и талантлив ученик.

Методите, описани в монографията, са приложими при ученици в риск и с хронични заболявания, което превръща представения модел като приложимо решение за приобщаващо образование.

С помощта на този модел може да се определи конкретното интелектуално ниво на ученика на основата на: “Феномените на Пиаже”, “Теста за интелигентност на Бине-Симон” и “Стълбицата на Манова–Томова”.