Теория и методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със специални образователни потребности

Заглавие: Теория и методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със специални образователни потребности

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-2-3

Година: 2019

Чрез информатиката и информационните технологии се създават достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране и пренасяне на данни, които отлично се вписват в обучителния процес по математика. А разработването и внедряването на иновативни дидактически концепции, основаващи се на използването на технологиите, е условие за подобряване на учебния процес по математика.

В монографията се разглеждат варианти на компютърно моделиране и някои авторски компютърни програми, които биха били от полза на учениците с нарушения в обучението в културно-образователните области “Математика” и “Информатика и информационни технологии”.