А/СИМЕТРИЯ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: А/СИМЕТРИЯ

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5515-1

Година: 2022

Книгата – каталог включва избрани творби от Лаура Димитрова.