МАРИН ВЪРБАНОВ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: МАРИН ВЪРБАНОВ

Автори: Боряна Върбанова, Лаура Димитрова, Евгения Найденова

Издателство: БОРИНА

ISBN: 978-954-500-354-7

Година: 2023

Монография, посветена на художника Марин Върбанов. Лаура Димитрова е автор на текста „Марин Върбанов. Безкрайната нишка на изкуството“, с. 15 – с. 49.