Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности

За Центъра

Предназначението на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (УЦПССОП) е да реализира социално и хуманно отговорната политика за академично подпомагане на студенти със специални образователни потребности, чрез осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие в учебния процес и академичен живот в процеса на придобиване на университетското си образование.
Основната цел на УЦПССОП е да съдейства и подпомага учебния процес и академичен живот на студенти с образователни потребности (СОП), които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър и др.

Предлагани дейности

УЦПССОП предоставя дейности по подпомагане на обучителния процес, присъствено и административно подпомагане, консултиране, осигуряване на подкрепяща среда и др., като:

  • Ориентиране на кандидат-студенти и студенти със СОП за пълноценно приобщаване в академичните процеси и университетския живот
  • Осигуряване на подкрепяща среда – архитектурна и информационна (учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала, адаптиране на учебно съдържание, информационни материали и др.)
  • Предоставяне на обучения за администрацията и академичния състав на СУ за подпомагане на образователното приобщаване на студентите със СОП
  • Предоставяне на условия за привличане на студенти, които да участват в дейностите на УЦПССОП и да развиват умения за комуникация и работа със студенти със СОП.
  • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование за приобщаване на студенти със специални образователни потребности чрез създаване на мрежа от институции и установяване на контакти със съществуващи български и чуждестранни студентски центрове

Правилник на УЦПССОП

Управителен съвет

Ас. д-р Славина Лозанова
Ас. д-р Славина Лозанова

Ръководител УЦПССОП

Катедра „Специална педагогика“, Факултет по науки за образованието
и изкуствата

Електронен адрес:
sjlozanova@uni-sofia.bg

Проф. дпн Милен Замфиров
Проф. дпн Милен Замфиров

Член на УС на УЦПССОП

Декан на Факултет по науки
за образованието и изкуствата

Електронен адрес:
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

Проф. д.пс.н Соня Карабельова
Проф. д.пс.н Соня Карабельова

Член на УС на УЦПССОП

Декан на Философски факултет

Електронен адрес:
karabeluov@phls.uni-sofia.bgПроф. д-р Мира Маркова
Проф. д-р Мира Маркова

Ръководител УЦПССОП

Декан на Исторически факултет

Електронен адрес:
miram@uni-sofia.bgГл. ас. д-р Маргарита Томова
Гл. ас. д-р Маргарита Томова

Член на УС на УЦПССОП

Катедра „Специална педагогика“, Факултет по науки за образованието
и изкуствата

Електронен адрес:
mvenelinov@uni-sofia.bg

Ас. Арпи Масихи
Ас. Арпи Масихи

Член на УС на УЦПССОП

Катедра „Логопедия“, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Електронен адрес:
masihi@uni-sofia.bg


Антонио Стоичков
Антонио Стоичков

Ръководител УЦПССОП

Председател на Студентски съвет,
СУ „Св. Климент Охридски“

Контакти

гр. София 1574, ж.к. Христо Смирненски, бул. „Шипченски проход“ 69А
e-mail: supportsen@uni-sofia.bg
Стая: ФНОИ, етаж 2, стая 211
Телефон: 0889139846

Новини и събития

04.07.2023 / УЦПССОП

Обучение на академични кадри – Услуги за студенти със специални потребности: приобщаващо висше образование и универсален дизайн за учене

Преподаватели от ФНОИ, част от екипа на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности, взеха участие в Еразъм + проект - „Услуги за студенти със специални потребности:...
Прочетете още
01.03.2023 / УЦПССОП

Откриване на изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ на 08.03.2023 от 11:30 в Галерия „Алма Матер“ на СУ

Откриване на изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ на 08.03.2023 от 11:30 в Галерия „Алма Матер“ на Софийския университет. Изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за...
Прочетете още
21.11.2022 / УЦПССОП

Официално откриване на Университетски център за подпомагане на студенти със СОП

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/universitetski_cent_r_sche_podpomaga_studenti_s_s_specialni_obrazovatelni_potrebnosti?fbclid=IwAR1LpOe0rZvuO5pu8pOX1WMXS_Uqti90uujL0LCe85yGu8rmpm1NLdMYA14
Прочетете още