Новини

13.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.
Прочетете още
09.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора РД -19-124/8.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия се променят датите за провеждане на държавните изпити от мартенската сесия, както следва: Държавен практико-приложен изпит...
Прочетете още
19.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по...
Прочетете още
18.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000 г. за насърчаване на образователната и научната им дейност е необходимо всички...
Прочетете още
14.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАУКИ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА О Б Я В Я В А ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 1.04.2020 г.  ДО 15.04.2020 г. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС, КОИТО...
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

27 февруари 2020 г., четвъртък, 12:00 часа, зала 512 на ФНОИ Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с условията, реда и начина за кандидатстване, както и със...
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

19 февруари 2020 г., сряда, 14:00-17:00ч., Аулата - Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ Организатор на събитието: Отдел „Международно сътрудничество“, СУ „Св. Климент Охридски“ e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Завърши випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата

280 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха дипломите си за завършено висше образование. С отличен успех са 54 абсолвенти. Четирима...
Прочетете още
1 29 30 31 32 33 36