Съобщения

Подаване на заявки за публикуване на статии в първи брой на списанието за 2021 г.

2021-03-18

В ход е подготовката на първия брой за 2021 г. на сп. „Визуални изкуства и музика“. Крайният срок за депозиране на текстове е 30 април 2021 г.

Очаква се книжката да излезе в края на юни.

Изпратените  текстове ще преминат през процедура на анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:
Указания към авторите

Read more about Подаване на заявки за публикуване на статии в първи брой на списанието за 2021 г.

Текущ том

Том 2 № 2 (2020): ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И МУЗИКА
Публикувано на: 2021-03-08

Целият том

Съдържание

Страници на редакторите

Визуални изкуства / Екранни изкуства

Виж всички томове

Списание „Визуални изкуства и музика“ е академично издание, чиято цел е да представя широк спектър изследвания и проекти, насочени към различни области на изкуството. Водещите направления са визуалните изкуства и музиката, но списанието е територия, върху която има място и за текстове, свързани с театъра, с музикално-сценичните форми, с киното, с архитектуратата   ‒ т.е с всички онези области, в които визуалните изкуства и музиката са част от синтеза на изкуствата.

Изданието е отворено към изследвания, които се отнасят към различни области на хуманитаристиката (теория и история на изкуствата, философия, естетика, културология и т.н.), както и към критически анализи на процесите и явленията в съвременното изкуство.

В специално особобената рубрика "Портфолио" ще бъдат представяни художествени проекти, в които партньор е Софийският университет.

Списание “Визуални изкуства и музика” излиза два пъти в годината.