2 април – Международен ден на детската книга

По повод 2 април – Международен ден на детската книга в библиотеката на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на 7 април 2023 г., петък, от 10:30 ч. за четвърти пореден път се състоя тържествено награждаване „Читател на годината“ на библиотека ФНОИ за 2022 г.

На събитието проф. дпн Милен Замфиров – Декан на ФНОИ връчи наградите „Читател на годината“ за 2022 г. в две катигории: в категория „преподавател“ – доц. д-р Боряна Мангова, преподавател в катедра „Музика и мултимедийни технологии“ и в категория „студент“ – Рада Кръстева, магистър в магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“

Беше открита изложба „Вечните детски книги“ с образци на българската и световна литература.

         Със слово за любими книги и герои – спътници на всяко детство, директорът на Университетската библиотека проф. д-р Анна Ангелова откри изложбата „Вечните детски книги“.

Изложбата може да бъде разгледана до края на м. април 2023 г. в библиотека ФНОИ.

Събитието продължи с поздравление по случай Великденските празници, поднесено от студенти от спец. ПНУП и спец. Музика, 1 курс с художествен ръководител доц. д-р Данка Щерева.          В работилница за изработване на Великденска украса „Вълнени вълшебства“ се включиха всички присъстващи студенти, служители и преподаватели от ФНОИ. Тя бе организирана от Йовка Христова – докторант от катедра Специална педагогика.

Електронни карти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
ЕЛЕКТРОННИТЕ КАРТИ СА ПОЛУЧЕНИ В БИБЛИОТЕКА ФНОИ.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА:
понеделник-петък от 10.00 до 16.00 часа.
E-mail: library@fppse.uni-sofia.bg; тел. 02 9706 249

ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАРТИТЕ ПИШЕТЕ НА: cards@uni-sofia.bg

Заявяване на студентски карти – студенти в горен курс на обучение

Издаване на нови студентски електронни карти в СУ за студенти в горен курс на обучение за учебната 2021/2022 г.

Във връзка с добавянето на функционалностите на Европейска студентска карта (ESC – https://europeanstudentcard.eu/) и въвеждането на нови студентски електронни карти в СУ (СУ ESC, СУ ISIC-ESC и СУ EYC-ESC), студентите в горен курс на обучение трябва да заявят издаване на нова студентска електронна карта.

След записване за зимен семестър на уч. 2021/2022 г., студентите в горен курс на обучение следва да подадат електронно заявление за издаване на нова студентска електронна карта в Картовата система на Софийски университет – cards.uni-sofia.bg, като използват за идентификация потребителско име и парола за СУСИ.

Данните на студента се попълват автоматично от наличната информация в СУСИ (при подаване на заявление системата ще поиска да верифицира текущия статус на студента в СУСИ, за което е нужно да се въведе отново паролата за СУСИ). Полетата „имейл“, „телефон“ и „имена на латиница“ са отключени за редактиране. Студентът избира предпочитания вид карта съгласно Приложение 1, прикачва своя снимка (за документ) и избира начин за заплащане на картата. При заплащане с банков превод е необходимо да се прикачи документът за извършеното плащане.

Заплащането на картата се извършва чрез:

 1. Картовата система на Софийски университет чрез Epay/EasyPay
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

Данни за банков превод:

БНБ – централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

Основание: Издаване на студентска карта ; Три имена на студента ; Факултет

Картата се получава във филиалната библиотека на факултета в срок от 14 работни дни, считано от датата на одобрение на заявката.

Картите се преиздават срещу заплащане, ако сгрешената информация е по вина на заявителя. В противен случай картите се преиздават безплатно.

В случай на грешна информация, отпечатана на картата, притежателят ѝ уведомява Университета на електронен адрес cards@uni-sofia.bg и връща лично картата в Университетската библиотека. Новата карта се издава за същите срокове и се предоставя отново чрез Университетска библиотека.

Приложение 1: Видове и цени на карти

ПритежателЦена (издаване)ВалидностУслуги
СУ ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантиредовно/задочно/дистанционно обучение 15 леваЗа срока на обучение1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.Услуги на ESC
СУ ISIC-ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантиредовно обучение20 леваЗа срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв. 1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.БДЖ /до 26 год./5.Градски транспорт6.Намаления на ISICwww.isic.bg7.Услуги на ESC
СУ EYC-ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантизадочно обучение /до 30 години/ 20 леваЗа срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв. 1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.Намаления на EYCwww.youthcard.bg5.Услуги на ESC

Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, създалата се усложнена обстановка в страната, относно разпространението на вируса и налагането на локдаун в България от 22.03.2021 г. се променя работното време с читатели на библиотека ФНОИ:

СРЯДА:

10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

 1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
 2. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
 3. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
 4.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
 5. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
 6. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.
 7. При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 или да пишете на имейл: library@fppse.uni-sofia.bg – завеждащ библиотека Бистра Дончева.
 8. За презаписване на заети вече библиотечни документи, моля пишете на имейла на библиотеката.

Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Понеделник, сряда и петък:
10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

 1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
 2. Читалнята  работи със значително намален капацитет от работните места, като се осигурява дистанция.
 3. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
 4. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост – читателите изчакват извън библиотеките.
 5. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
 6. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност – да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.
 7.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
 8. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
 9. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.

При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 – завеждащ библиотека Бистра Дончева.

Филиална библиотека ФНОИ отваря от 1 юни 2020г. при ограничен режим, спазване на стриктни здравно-хигиенни изисквания и онлайн предварителни заявки

Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки възобновяват обслужването на читатели на 01.06.2020 г. За срок до 31.07.2020 г. достъп до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Работното време с читатели на библиотека ФНОИ е:
Понеделник – петък:
10.00-13.00 ч.
13.00-13.30 ч. – обедна почивка
13.30-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

 1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
 2. Читалнята  работи със значително намален капацитет от работните места, като се осигурява дистанция.
 3. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
 4. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост – читателите изчакват извън библиотеките.
 5. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
 6. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност – да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.
 7.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
 8. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
 9. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.
 10.  До средата на м. юли можете да използвате нашата дигитална колекция „Учебна литература“ (http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/102), която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания.
 11.  На завършващите студенти във ФНОИ няма да се издават бележки за дипломиране, тъй като след държавните изпити това се извършва по служебен ред и при евентуални задължения се осъществява връзка със съответния студент.
 12. При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 – завеждащ библиотека Бистра Дончева.

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, предоставя дигитална колекция „Учебна литература“

Уважаеми, читатели,

напомняме ви, че можете да използвате нашата дигитална колекция „Учебна литература“, която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания.
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/102

Читател на годината 2017 на библиотека „Начална и предучилищна педагогика“

По повод Световния ден на книгата и авторското право – 23 април и 130 години от създаването на СУ “Св. Климент Охридски“ вчера, 24 април, в библиотеката на ФНПП, се състоя тържествено награждаване на „Читател на годината на библиотека НПП за 2017“ и представяне на кратък театрален спектакъл „Изтъкнатата певица“, създадена по едноименната стихотворна приказка на писателката Диана Ангелова, която също взе участие в събитието. Христина Атанасова, студентка от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, III курс, редовно обучение, беше отличена с наградата, изработена специално за случая от скулптура Светлозар Петков. Призът връчи декана на ФНПП проф. д-р Божидар Ангелов.

Събитието продължи с театралната миниатюра, изпълнена от студенти от специалност ПНУП – 1 курс, с художествен ръководител доц. д-р Данка Щерева. След спектакъла писателката провокира интереса на специалните гости – група деца от ЧДГ „Алиса“, гр. София, като представи свои литературни гатанки. Малчуганите проявиха голям интерес към събитието и получиха подаръци. Представянето на писателката Диана Ангелова и нейното творчество беше организирана от сектор „Литература“ към катедра „Музика“. На церемонията присъстваха още проф. д-р Стефан Алтъков – зам. декан, проф. дпн Радослав Пенев – зам. декан, студенти, преподаватели и служители от факултета.

Кампанията „Читател на годината на библиотека НПП“ се провежда за трета поредна година и вече се превръща в традиция за библиотеката на факултета.

Награждаване на победителите в конкурсите на Университетската библиотека и фейсбук страницата „Класически ЦУБър”

Във фоайето на Централната университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ бяха обявени победителите във фотоконкурса за авторски фотографии на тема „Сесия в Университетската библиотека“ и победителите в играта „ЦУБ Куиз“. На специалната церемония бе отличен и носителят на приза „Класически ЦУБър”.

Прочетете повече тук

Библиотека „Начална и предучилищна педагогика“ отбеляза 30 години от присъединяването й към структурата на Университетската библиотека

По повод 30 години от присъединяването на библиотека Начална и предучилищна педагогика към структурата на УБ „Св. Климент Охридски“ и отбелязването на международният ден на детската книга 2 април, на 28 март 2017 г. в библиотеката на ФНПП се състояха следните мероприятия:
     Програмата стартира със семинарно занятие на ас. Драгомира Панова със студенти от първи курс, специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“ на тема : „Приказката през вековете. Трансформации на превода и жанра“ като студентите имаха възможност да се запознаят с различни издания на книги от авторите Х. К. Андерсен, Шарл Перо и Братя Грим, да изкажат своето мнение и становище относно техните произведения.
     Мероприятията продължиха с връчване на наградата „Читател на годината на библиотека НПП за 2016 г.“. За втора поредна година библиотеката провежда тази кампания. За 2016 г. наградата „Читател на годината на библиотека НПП“ заслужи доц. д-р Анна Георгиева, преподавател от катедра Начална училищна педагогика във ФНПП.
     На събитието присъстваха проф. д-р Божидар Ангелов – декан на ФНПП, проф. д-р Стефан Алтъков – зам. декан, доц. д-р Николай Цанев – зам. декан, както и студенти, преподаватели и служители от факултета.
     Наградата бе връчена от декана на ФНПП проф. д-р Божидар Ангелов и изработена лично за случая от скулптура Светлозар Петков.
     Доц. д-р Таня Казанджиева изнесе публична лекция на тема „Детският периодичен печат като културен феномен – сп. Македонска звезда“. Тя направи кратък обзор на българската литература за деца, а фокусът на лекцията беше детското списание „Македонска звезда“ –история, създаване на списанието, идеи и замисъл, негови автори и илюстратори, публикувани произведения.
     Събитието завърши с поетичен рецитал на студенти от първи курс, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с художествен ръководител доц. д-р Данка Щерева. С много артистичност от страна на студентите бяха представени стихове, басни и кратки разкази от антологията „Македонска звезда“.