С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година)


УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г. (ЧЕТВЪРТЪК) в 08:30 часа в зала 230.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА /2/ ЦИКЪЛА:
От 15.11.2018 г. до 21.12.2018 г. – ЛЕКЦИИ
От 03.01.2019 г. до 11.02.2019 г. – УПРАЖНЕНИЯ