Новини

13.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от конкурса по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

https://www.mon.bg/bg/100542/ Класирали се: № 6/08.03.2019 г.  –ПД 4 – 152 т. № 3/08.03.2019 г. – ПД 4 – 133 т. № 7/08.03.2019 г. – ПД 4 – 122 т. №...
Прочетете още
12.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ / https://www.mon.bg/bg/100542/ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ –МАРТ 2019Г.ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2019г.Защитина дипломни работи – 27 март 2019г. по график, обявен от катедрите.Писмен държавен изпитпо...
Прочетете още
25.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА...
Прочетете още
12.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!
Прочетете още
04.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

Важно!

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение. Лекциите за летен семестър ще започнат на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., с проф....
Прочетете още