ArtNet

ArtNet – изкуството свързва е проект на катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Автор и ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.

Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, докторанти, млади учени, както и художници и изкуствоведи от различни

държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и обхваща 3 последователни години – 2016, 2017, 2018.

Фейсбук страница на проекта: Art Net/ Арт Нет

https://www.facebook.com/pg/%D0%90rt-Net-%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D1%82-224667931257061/photos/?ref=page_internal

Комисията във ФНОИ на Софийския университет "Св. Климент Охридски", разглеждаща предложенията в конкурса за проекти по Фонд "Научни изследвания", сесия 2016 г., се обедини около избора на проект "ArtNet" за най-успешен проект. Основните доводи в подкрепа на избора именно на този проект за най-успешен са свързани със следните негови ярко изразени положителни страни: качество, международно сътрудничество, широка популяризация.

През 2016 в рамките на проекта са представени следните групови изложби:

 • Изложба на преподаватели, и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в Културния център на град Лесковац, Сърбия от 3 до 17 юни 2016. Участници в изложбата от Лесковац, Сърбия: Ана Петрович, Мария Петкович, Петар Спасич, Мария Спасич, Зоран Круль, Марко Вишич, Слободан Попович, Югослав Станкович, Йован Попович, Гмитар Обрадович. Селекцията на художниците от Лесковац и техните творби е направена от изкуствоведа проф. д-р Срджан Маркович. Участници от от катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Орлин Дворянов, проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Мая Димчева, гл. ас. д-р Добрин Атанасов, ас. д-р Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова, докторант.

Изложба на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в Културния център на град Лесковац, Сърбия

Изложба на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в Културния център на град Лесковац, Сърбия

Изложба на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в Културния център на град Лесковац, Сърбия

 • Изложбата „Графика и живопис от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша“ в галерия АЛМА МАТЕР на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 3 октомври до 21 октомври 2016 г. Авторите на творбите в изложбата са проф. Дорота Сак, проф. Марек Сак, проф. Ждислав Олейничак, проф. Пиотр Стахлевски,  проф. Витолд Калински, проф. Збигнев Пурчински и доц. Пиотр Чесиельски – изтъкнати представители на съвременното полско изкуство, с множество артистини изяви както в Полша, така и в чужбина.

Изложбата „Графика и живопис от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша“ в галерия АЛМА МАТЕР на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Изложбата „Графика и живопис от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша“ в галерия АЛМА МАТЕР на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Изложбата „Графика и живопис от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша“ в галерия АЛМА МАТЕР на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 • Изложба на преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ в галерията на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия, открита на 29 октомври 2016. Участници в изложбата: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Орлин Дворянов, проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, гл. ас. д-р Добрин Атанасов, Милка Белева, инспектор, Марина Стоянова, докторант, Елана Димитрачкова, студент.

Изложба на преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ в галерията на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия

Изложба на преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ в галерията на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия

Изложба на преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ в галерията на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия

 • Изложба на преподаватели от Интернационалния университет на гр. Нови Пазар, Сърбия в галерия „София Прес“, София, открита на 5 ноември 2016. Участници в изложбата: проф. д-р Фехим Хускович, проф. д-р Мехмед Слезович, проф. д-р Трайче Блажевски, проф. д-р Тони Васич, проф. д-р Желько Филипович, проф. Нехат Бекири, доц. д-р Майа Жмукич, доц. д-р Бранка Туркич, доц. Адмир Муйкич, преподавател Мерсия Джанкович, ас. Азра Хамжагич, ас. Лейла Слезович, ас. Есад Яшаревич, ас. Елвис Нокич, ас. Асмир Хусович, Ас. Сумейа Бечович, ас. Седжда Зукорлич, ас. Хайрудин Даждаревич, ас. Мирза Жуплянин, ас. Мирсада Булич.

Изложба на преподаватели от Интернационалния университет на гр. Нови Пазар, Сърбия в галерия „София Прес“, София

Изложба на преподаватели от Интернационалния университет на гр. Нови Пазар, Сърбия в галерия „София Прес“, София

Изложба на преподаватели от Интернационалния университет на гр. Нови Пазар, Сърбия в галерия „София Прес“, София

 • На 15 ноември 2016 г. в галерия „Алма Матер“ на СУ беше открита изложба, включваща творби на преподаватели и докторанти от катедра Визуални изкуства“ на СУ: проф. д-р Стефан Алтъков, зам. декан на ФНПП и ръководител на катедра „Визуални изкуства“, проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Орлин Дворянов, проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Мая Димчева, гл. ас. д-р Добрин Атанасов, д-р Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова и художници от град Лесковац, Сърбия: Ана Петрович, Мария Петкович, Петар Спасич, Мария Спасич, Зоран Круль, Майа Йованович – Николич, Слободан Попович, Югослав Станкович, Йован Попович, Гмитар Обрадович.Селекцията на художниците от Лесковац и техните творби беше направена от изкуствоведа проф. д-р Срджан Маркович. На откриването на изложбата присъстваха Негово Превъзходителство посланикът на Република Сърбия Владимир Чургос и господин Деян Костич, първи секретар, госпожа Саня Цонич, директор на Културния център на град Лесковац, Сърбия, проф. д-р Сте-фан Алтъков, зам. декан на ФНПП на СУ и ръководител на катедра „Визуални изкуства“, госпожа Ивана Ристич от отдела за сътрудничество с институциите за наука, изкуство и култура на Културния център на Лесковац, проф. дн Лаура Димитрова, автор и ръководител на проекта ArtNet, участници в изложбата и много гости.

От откриването на изложбата на преподаватели, и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в галерия „Алма Матер“, СУ, София

От откриването на изложбата на преподаватели, и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в галерия „Алма Матер“, СУ, София

От откриването на изложбата на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и художници от гр. Лесковац в галерия „Алма Матер“, СУ, София

С частичната подкрепата на проект ArtNet през 2016 г. са реализирани още следните изяви:

 • Участие на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в Международния арт симпозиум на името на Мариан Рузамски в град Тарнобжег, Полша от 21. 07. 2016 до 30. 07. 2016 г. по покана от Гжегож Киелб – кмет на гр. Тарнобжег, Тадеуш Зих – директор на музея „Джиковие“ и проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз – куратор на симпозиума. В симпозиума участваха още: проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, проф. Станислав Бялоглович от Университета на Жешов, проф. Збигнев Горлак от Академията за изкуства на Гданск, проф. Ян Рилке от Университета на Люблин, проф. Мария Полаковска-Прокопияк от Университета на Люблин, Елзбета Пиорецка от Университета на Жешов и Алдона Мицкевич. Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова създадоха живописни творби, които бяха включени в Колекцията за съвременно изкуство на замъка „Джиковие“ и представиха както творческата, така и преподавателската си дейност в катедра „Визуални изкуства“ на СУ по време на официалните презентации в рамките на симпозиума.

Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова на Международния арт симпозиум на името на Мариан Рузамски в град Тарнобжег, Полша

Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова на Международния арт симпозиум на името на Мариан Рузамски в град Тарнобжег, Полша

Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова на Международния арт симпозиум на името на Мариан Рузамски в град Тарнобжег, Полша

 • Участие в Арт резиденция и представяне на Ателие на отворени врати в гр. Швандорф, Германия (след спечелен конкурс, организиран от СБХ) от 1 септември до 11 октомври 2016 от проф. дн Лаура Димитрова.

Ателието на отворени врати на проф. Лаура Димитрова в гр. Швандорф, Германия

Ателието на отворени врати на проф. Лаура Димитрова в гр. Швандорф, Германия

Ателието на отворени врати на проф. Лаура Димитрова в гр. Швандорф, Германия

 • Участие в пленер, организиран от Интернационалния университет на Нови Пазар, Сърбия през юли 2016 г. в гр. Плав, Черна Гора, на докторантите Виолета Апостолова и Марина Стоянова.

От пленера в Плав, Черна Гора

От пленера в Плав, Черна Гора

 • Представяне на 16 ноември 2016 г. в галерия „Look“ на Академията за изкуства на гр. Лодз, Полша на изложбата „Crosspoints“ на проф. д-р Бисера Вълева (подкрeпена от проект ArtNet) и доц. д-р Анна Цоловска (подкрепена от друг проект на катедра „Визуални изкуства“, наречен Digital Loop).

Откриването на изложбата „Crosspoints“, галерия „Look“ на Академията за изкуства на гр. Лодз, Полша

Откриването на изложбата „Crosspoints“, галерия „Look“ на Академията за изкуства на гр. Лодз, Полша

Откриването на изложбата „Crosspoints“, галерия „Look“ на Академията за изкуства на гр. Лодз, Полша

 • Провеждане на уъркшоп по декоративни изкуства със студенти от трети курс на специалност „Изобразително изкуство“.

От уъркшопа по декоративни изкуства

От уъркшопа по декоративни изкуства

През 2017 г. с втората част на проектa Art Net 2  се поставя акцент на художественото творчество на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ и студенти от специалност „Изобразително изкуство“, които са спечелили конкурси или са получили покани да представят свои творби в групови изложби или в самостоятелни изложби, да участват в престижни форуми на изкуството в България и чужбина.

Реализирани са:
Проектът „Дървото на изкуството“ с участието на студенти от втори и трети курс на специалност „Изобразително изкуство“ през юни 2017 г.

Моменти от работата по проекта „Дървото на изкуството“

Моменти от работата по проекта „Дървото на изкуството“

Моменти от работата по проекта „Дървото на изкуството“

 • Участието на проф. дн Лаура Димитрова в изложба „Посоки“ в ХГ „Петко Задгорски“, гр. Бургас, която беше открита на 30 юни 2017. Изложбата представя тенденции в развитието на съвременния български уникален художествен текстил.

От изложбата „Посоки“ в галерия „Петко Задгорски“, Бургас

От изложбата „Посоки“ в галерия „Петко Задгорски“, Бургас

От изложбата „Посоки“ в галерия „Петко Задгорски“, Бургас

 • Участието на проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дн Лаура Димитрова и студента Иван Шуманов в Международния арт симпозиум „Самоков 2017“ от 2 до 12 август 2017 г.

От Международния арт симпозиум „Самоков 2017“

От Международния арт симпозиум „Самоков 2017“

От Международния арт симпозиум „Самоков 2017“

 • Участието на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в Международния арт симпозиум „Кавадарци – Михайлово 2017“, С. Македония от 20 до 27 август 2017 г.

Проф. Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова на Международния арт симпозиум в Кавадарци, С. Македония

Проф. Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова на Международния арт симпозиум в Кавадарци, С. Македония

 • Изложбата на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в Художествената галерия към Музея на гр. Кавадарци по покана на Директора на Дома на културата в Кавадарци – Владимир Темков. Изложбата е открита на 22 август 2017 г.

От изложбата в Кавадарци, 2017

От изложбата в Кавадарци, 2017

От изложбата в Кавадарци, 2017

 • Участието проф. дн. Лаура Димитрова и на студента Иван Шуманов в Международния фестивал на съвременните форми в изкуството „Резонанс“ в гр. Пловдив от 8 до 10 септември 2017 г.

Творбите на проф. дн. Лаура Димитрова и на студента Иван Шуманов в Международния фестивал на съвременните форми в изкуството „Резонанс“

Творбите на проф. дн. Лаура Димитрова и на студента Иван Шуманов в Международния фестивал на съвременните форми в изкуството „Резонанс“

Творбите на проф. дн. Лаура Димитрова и на студента Иван Шуманов в Международния фестивал на съвременните форми в изкуството „Резонанс“

 • Изложбата “re-cycle/re-create” на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в Галерията за съвременно изкуство (Павилион в Крепостта), гр. Ниш, Сърбия. Изложбата беше открита на 5 октомври 2017 г.

От откриването на изложбата “re-cycle/re-create” в Галерията за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия

От откриването на изложбата “re-cycle/re-create” в Галерията за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия

От откриването на изложбата “re-cycle/re-create” в Галерията за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия

 • Участие на проф. дн Лаура Димитрова и докторант Марина Стоянова в Международната научна конференция „Балкански арт форум“ (BARTF) в Нишкия университет, Сърбия на 6 и 7 октомври 2017 г.

От международната конференция BARTF, Ниш, Сърбия

От международната конференция BARTF, Ниш, Сърбия

От международната конференция BARTF, Ниш, Сърбия

 • Участие на проф. дн Лаура Димитрова в Международното триенале на текстилното изкуство в гр. Нови Сад, Сърбия, 2017

Проф. дн Лаура Димитрова на откриването на Международното триенале на текстилното изкуство в гр. Нови Сад, Сърбия

Проф. дн Лаура Димитрова на откриването на Международното триенале на текстилното изкуство в гр. Нови Сад, Сърбия

Проф. дн Лаура Димитрова на откриването на Международното триенале на текстилното изкуство в гр. Нови Сад, Сърбия

 • Установяване на контакти с представители на институции за култура и изкуство в гр. Нови Сад, както и контакти с ръководството на Университета в Нови Сад, Сърбия.

Проф. дн Лаура Димитрова на среща с представители на „Ателие 61“ и в Адкадемията за изкуства, Нови Сад, Сърбия

Проф. дн Лаура Димитрова на среща с представители на „Ателие 61“ и в Адкадемията за изкуства, Нови Сад, Сърбия

Проф. дн Лаура Димитрова на среща с представители на „Ателие 61“ и  в Адкадемията за изкуства, Нови Сад, Сърбия

 • Участието на проф. дн Лаура Димитрова в международната научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, В. Търново на 27 и 28 октомври 2017.

• Участието на проф. д-р Лаура Димитрова в международната научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, В. Търново на 27 и 28 октомври 2017.

 • Предстваянето на изложбата „Рестартирай – пресъздай“ по съвместен проект на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ и ВТУ в Градска изложбена зала „Вароша“ , Ловеч. Изложбата беше открита на 2 ноември 2017. От страна на СУ в изложбата участват: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дн Лаура Димитрова, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, ас. д-р Красимира Дренска, Марина Стоянова, докторант, и студентите: Албена Иванова, Александър Хиновски, Анета Колева, Ани Димитрова, Десислава Митова, Карина Узунова, Кристина Върбанова, Малина Трайкова, Мария Пейчева, Марияна Желева, Цветелина Петрова , Иван Шуманов.

От изложбата „Рестартирай – пресъздай“

От изложбата „Рестартирай – пресъздай“

От изложбата „Рестартирай – пресъздай“

 • Представянето на изложбата „Слово и образ“ на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в Българския културен институт в Будапеща, Унгария. Изложбата е открита на 16 ноември 2017.

От изложбата „Слово и образ“, БКИ, Будапеща

От изложбата „Слово и образ“, БКИ, Будапеща

От изложбата „Слово и образ“, БКИ, Будапеща

През 2018 г. с третата част на проекта ArtNet 3 е поставен акцент на международното сътрудничество в областта на преподаването на изкуство, както и на художественото творчество на преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“, на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“.

Реализирани са следните прояви:

 • Участие на студенти от специалност „Изобразително изкуставо“, на млади учени и преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ в международния фестивал за съвременно изкуство „Резонанс“ в гр. Пловдив през септември 2018.

Ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова по време на международния фестивал „Резонанс“

Ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова по време на международния фестивал „Резонанс“

 • Представяне на изложба на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ в Българския културен институт във Варшава, Полша през септември 2018 г.

От откриването на изложбата „Бележки“ в БКИ, Варшава

От откриването на изложбата „Бележки“ в БКИ, Варшава

От откриването на изложбата „Бележки“ в БКИ, Варшава

От откриването на изложбата „Бележки“ в БКИ, Варшава

 • Представяне на изложба на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ в Културния център на град Нови Сад, Сърбия през м. октомври 2018 г.

От изложбата „Пътни бележки“ в Културния център на Нови Сад, Сърбия

715

От изложбата „Пътни бележки“ в Културния център на Нови Сад, Сърбия

 • Презентация и два уъркшопа по „Графичен дизайн“ на преподаватели от Департамента за визуални изкуства на Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале,Турция и Университет „Ишик“, Истанбул, Турция със студенти от първи и втори курс на специалност „Графичен дизайн“ през октомври 2018 във ФНОИ.

От уъркшопа по графичен дизайн в зала 604 на ФНОИ

От уъркшопа по графичен дизайн в зала 604 на ФНОИ

От уъркшопа по графичен дизайн в зала 604 на ФНОИ

От уъркшопа по графичен дизайн в зала 604 на ФНОИ

 • Два уъркшопа по изобразително изкуство със студенти от първи и втори курс на специалностите „Графичен дизайн“ и „Изобразително изкуство“ и трети и четвърти курс на специалност „Изобразително изкуство“ през м. ноември 2018 г. във ФНОИ.

Уъркшоп с ас. д-р Красимира Дренска в ателие 608 на ФНОИ

Уъркшоп с ас. д-р Красимира Дренска в ателие 608 на ФНОИ

 • Представяне на изложбата „Диалог: Бяло и черно“ на преподаватели от Факултета по изкуства на Нишкия университет, Сърбия в галерия „Алма Матер“ на Софийския университет през ноември 2018 г.

От откриването нa изложбата „Диалог: Бяло и черно“ в галерия „Алма Матер“

От откриването нa изложбата „Диалог: Бяло и черно“ в галерия „Алма Матер“

От откриването нa изложбата „Диалог: Бяло и черно“ в галерия „Алма Матер“

От откриването нa изложбата „Диалог: Бяло и черно“ в галерия „Алма Матер“

 • По покана на доц. Дидем Чатал от Университета „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция – гл. ас. д-р Вецислава Стоянова, ас. д-р Красимира Дренска, ас. д-р Явор Грънчаров и Виолета Апостолова, докторант, участват в Международната изложба „Posters of Troy“ от 26 ноември до 6 декември 2018 в Чанаккале, Турция.

Плакатът на изложбата „Posters of Troy“

Плакатът на изложбата „Posters of Troy“