Виртуална изложба „В графичното ателие“

Настоящата изложба представя част от колекцията „Графични учебни задачи“, събирана през годините от преподавателите по дисциплината „Графика и технологии“ в катедра „Визуални изкуства“ – доц. Александър Станев, проф. Буян Филчев, Атанас Василев, доц. д-р Снежина Бисерова. Колекцията включва над 1300 графични произведения, разпределени в разделите висок, дълбок механичен, дълбок химичен, повърхнен и дигитален печат, смесени техники и арт книги. Колекцията повдига въпроси и отразява както учебната програма, така и високото ниво на овладяване на графичната технология от студентите в специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“. Избраните произведения представляват една много малка част от събраното, но същевременно демонстрират разнообразен пластичен език  и високи художествени постижения.

Изложбата е част от проекта „В графичното ателие“, финансиран по програмата на МОН за „Млади учени и постдокторанти“ с ръководител ас. д-р Цвета Петрова.