„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ и на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ през 2020 г.

Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ.

По проекта са реализирани множество изяви.

Десет тематични виртуални индивидуални изложби, представени на сайта на проект Арт инициативи 2020:

 • „Опити“, изложба на проф. д-р Стефан Алтъков от СУ, септември, 2020;
 • „Ръчно рециклирана хартия“, изложба на гл. ас. д-р Красимира Дренска от СУ септември, 2020;
 • „Lusus naturae“ изложба на ас. д-р Юлиан Станкулов от НХА, октомври, 2020;
 • „Апетит“ изложба на Ялмур Станкулова, възпитаничка на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, октомври, 2020;
 • „Баланси“, изложба на доц. д-р Анна Цоловска от СУ, 2020 – 2021;
 • „Интуитивно. Лична територия“, изложба на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова от СУ, 2020 – 2021;
 • „Симбиоза“, изложба на Жени Цветкова, студентка от магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“, СУ, 2020 – 2021;
 • „Интервенции“, изложба на доц. д-р Снежина Бисерова от СУ, 2020 – 2021;
 • „Карантинни експерименти“, изложба на Теодора Гигова, студентка от бакалавърска програма „Графичен дизайн“, СУ, 2020 – 2021;
 • „Dear Voronoi“, изложба на докторант Павел Лефтеров от СУ, 2020 – 2021.
 • Една самостоятелна изложба, представена в раздел „Проекти“ на сайта на Факултета по науки за образованието и изкуствата (линк към изложбата „Ориентири“): „Ориентири“, изложба на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от СУ, 2020 – 2021.

Групови изяви:  

   • Сътрудничество на преподаватели и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ и преподаватели и студенти от „Факултета за изкуства“ на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция за създаване на арт постери на тема „Културно наследство – от Тракия до Троя“ и представяне на виртуалната изложба „От Тракия до Троя“ на сайта на проекта.

Юни – декември 2020 г.

   • Създаване на арт постери на тема „Древноримски артефакти по нашите земи“ и представяне на виртуална изложба „Древноримски артефакти по нашите земи“ на студенти от специалност „Графичен дизайн“ на СУ на сайта на проекта.

Юли – декемви 2020 г.

   • Международно сътрудничество и представяне на виртуалната изложба „Дървото на живота днес и утре“, включваща творби на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на СУ, Академията за изкуства „Вл. Стшемински“, Лодз, Полша; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България и Националната художествена академия, България.

Май – декември 2020 г.

   • Представяне на международната изложба KOOPERATIWA 2 по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академия „Вл. Стешемински“, Лодз, Полша и с участието на преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“.

Юли – декемви 2020 г.

   • Представяне на изложбата „Студентски творби“ на студенти от СУ, ВТУ и НХА.

Юли – декемви 2020 г.

Публикации:

   • Представяне на научен доклад за изложба по проекта „Арт инициативи 2020“ на Международна научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, В. Търново, октомври 2020.
   • Статия за изложба по проекта в реферираното и индексирано в световната база данни списание „Визуални изследвания“ – под печат.

Издаване на три арт каталога на хартиен носител за избрани изложби от представените по проект „Арт инициативи 2020“:

 • Каталог „Дървото на живота днес и утре“, ISBN 978-954-07-5067-5, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020;
 • Каталог „Опити“, ISBN 978-954-07-5058-3, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020;
 • Каталог „От Тракия до Троя“, ISBN 978-954-07-5110-8, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020.