„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ и на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ през 2020 г.

Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ.

По проекта са реализирани множество артистични изяви, които може да бъдат видени на неговия уеб сайт (artinitiativesproject.com).

Осем тематични виртуални индивидуални изложби:

   • „Опити“, изложба на проф. д-р Стефан Алтъков от СУ, септември, 2020;
   • „Ръчно рециклирана хартия“, изложба на гл. ас. д-р Красимира Дренска от СУ септември, 2020;
   • „Lusus naturae“ изложба на ас. д-р Юлиан Станкулов от НХА, октомври, 2020;
   • „Апетит“ изложба на Ялмур Станкулова, възпитаничка на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, октомври, 2020;
   • „Баланс 16“, изложба на доц. д-р Анна Цоловска от СУ, предстоящо откриване през декември, 2020;
   • „Travel Remarks“, изложба на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова от СУ, предстоящо откриване през декември, 2020;
   • „Ориентири“ изложба на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от СУ, предстоящо откриване през декември, 2020;
   • „Dear Voronoi“ изложба на докторант Павел Лефтеров от СУ, предстоящо откриване през декември, 2020.

Групови изяви:  

   • Сътрудничество на преподаватели и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ и преподаватели и студенти от „Факултета за изкуства“ на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция за създаване на арт постери на тема „Културно наследство – от Тракия до Троя“ и представяне на виртуалната изложба „От Тракия до Троя“ на сайта на проекта.

Юни – декември 2020 г.

   • Създаване на арт постери на тема „Древноримски артефакти по нашите земи“ и представяне на виртуална изложба „Древноримски артефакти по нашите земи“ на студенти от специалност „Графичен дизайн“ на СУ на сайта на проекта.

Юли – декемви 2020 г.

   • Международно сътрудничество и представяне на виртуалната изложба „Дървото на живота днес и утре“, включваща творби на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на СУ, Академията за изкуства „Вл. Стшемински“, Лодз, Полша; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България и Националната художествена академия, България.

Май – декември 2020 г.

   • Представяне на международната изложба KOOPERATIWA 2 по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академия „Вл. Стешемински“, Лодз, Полша и с участието на преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“.

Юли – декемви 2020 г.

   • Представяне на изложбата „Студентски творби“ на студенти от СУ, ВТУ и НХА.

Юли – декемви 2020 г.

Публикации:

   • Представяне на научен доклад за изложба по проекта „Арт инициативи 2020“ на Международна научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, В. Търново, октомври 2020.
   • Статия за изложба по проекта в реферираното и индексирано в световната база данни списание „Визуални изследвания“ – под печат.
   •  Издаване на три арт каталога на хартиен носител от УИ „Св. Климент Охридски“ за избрани изложби от представените по проекта: каталог „Дървото на живота днес и утре“, ISBN 978-954-07-5067-5, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020; каталог „Опити“, ISBN 978-954-07-5058-3, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020; каталог „От Такия до Троя“, под печат, УИ „Св. Климент Охридски“.