„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ и на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ през 2020 г.

Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ.

По проекта са реализирани множество артистични изяви, които може да бъдат видени на неговия уеб сайт (artinitiativesproject.com).

Десет тематични виртуални индивидуални изложби, представени на сайта на проект Арт инициативи 2020:

 • „Опити“, изложба на проф. д-р Стефан Алтъков от СУ, септември, 2020;
 • „Ръчно рециклирана хартия“, изложба на гл. ас. д-р Красимира Дренска от СУ септември, 2020;
 • „Lusus naturae“ изложба на ас. д-р Юлиан Станкулов от НХА, октомври, 2020;
 • „Апетит“ изложба на Ялмур Станкулова, възпитаничка на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, октомври, 2020;
 • „Баланси“, изложба на доц. д-р Анна Цоловска от СУ, 2020 – 2021;
 • „Интуитивно. Лична територия“, изложба на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова от СУ, 2020 – 2021;
 • „Симбиоза“, изложба на Жени Цветкова, студентка от магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“, СУ, 2020 – 2021;
 • „Интервенции“, изложба на доц. д-р Снежина Бисерова от СУ, 2020 – 2021;
 • „Карантинни експерименти“, изложба на Теодора Гигова, студентка от бакалавърска програма „Графичен дизайн“, СУ, 2020 – 2021;
 • „Dear Voronoi“, изложба на докторант Павел Лефтеров от СУ, 2020 – 2021.
 • Една самостоятелна изложба, представена в раздел „Проекти“ на сайта на Факултета по науки за образованието и изкуствата (линк към изложбата „Ориентири“): „Ориентири“, изложба на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от СУ, 2020 – 2021.

Групови изяви:  

   • Сътрудничество на преподаватели и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ и преподаватели и студенти от „Факултета за изкуства“ на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция за създаване на арт постери на тема „Културно наследство – от Тракия до Троя“ и представяне на виртуалната изложба „От Тракия до Троя“ на сайта на проекта.

Юни – декември 2020 г.

   • Създаване на арт постери на тема „Древноримски артефакти по нашите земи“ и представяне на виртуална изложба „Древноримски артефакти по нашите земи“ на студенти от специалност „Графичен дизайн“ на СУ на сайта на проекта.

Юли – декемви 2020 г.

   • Международно сътрудничество и представяне на виртуалната изложба „Дървото на живота днес и утре“, включваща творби на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на СУ, Академията за изкуства „Вл. Стшемински“, Лодз, Полша; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България и Националната художествена академия, България.

Май – декември 2020 г.

   • Представяне на международната изложба KOOPERATIWA 2 по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академия „Вл. Стешемински“, Лодз, Полша и с участието на преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“.

Юли – декемви 2020 г.

   • Представяне на изложбата „Студентски творби“ на студенти от СУ, ВТУ и НХА.

Юли – декемви 2020 г.

Публикации:

   • Представяне на научен доклад за изложба по проекта „Арт инициативи 2020“ на Международна научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, В. Търново, октомври 2020.
   • Статия за изложба по проекта в реферираното и индексирано в световната база данни списание „Визуални изследвания“ – под печат.

Издаване на три арт каталога на хартиен носител за избрани изложби от представените по проект „Арт инициативи 2020“:

 • Каталог „Дървото на живота днес и утре“, ISBN 978-954-07-5067-5, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020;
 • Каталог „Опити“, ISBN 978-954-07-5058-3, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020;
 • Каталог „От Тракия до Троя“, ISBN 978-954-07-5110-8, УИ „Св. Климент Охридски“, 2020.