Визуални изкуства

Art Initiaties

Проект „ART гументи“ 2020

Фонд научни изследвания Софийски университет “Св. Климент Охридски” ФНОИ Катедра “Визуални изкуства” ръководител на проекта - проф. д-р Бисера Вълева.
FaceBook страница на проекта: АРТ-гументи
https://www.facebook.com/ART.efakti.2019
Виж повече
Art Initiaties

Проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ и на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ през 2020 г. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ. По проекта са реализирани множество артистични изяви, които може да бъдат видени на неговия уеб сайт (artinitiativesproject.com).
Виж повече
ArtNet

Виртуална изложба „Пепел и прах (фрагменти)“

Завършващата изложба „Пепел и прах (фрагменти)“ на Бисера Вълева, от проект „ARTгументи“, е подготвяна за пространството на галерия Алма Матер.
Проектът „АRTгументи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, реализира се от катедра „Визуални изкуства“ към Факултет за науки за образованието и изкуствата, с ръководител проф. д-р Бисера Вълева.
Виж повече
ArtNet

Проект „Графични Трансформации“ 2020

Проектът „Графични Трансформации / Цифрови и хибридни графични техники/“ стартира през 2018 година и се разполага на територията на графиката и арт книгата. В поредица от изложби в рамките на форума се изследват най-актуалните тенденции в съвременното графично изкуство, включващи дигиталните технологии, едновременно и в съпоставка с резултатите от учебния процес и от творческата практика на преподаватели, студенти и докторанти от Софийския университет, от НХА, както и от водещи висши художествени училища в Канада, Полша, Хърватия.

Ръководител на проекта е доц. д-р Снежина Бисерова.
Виж повече
ArtNet

Виртуална изложба „Пътища“

Катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ дължи своето съществуване на инициативата и усилията на доц. Драган Немцов, като първи ръководител на катедрата, и проф. д-р Георги Бижков, като Декан на ФНПП през 1994 г. Така, след няколко преименувания през годините, спрямо направленията в изкуствата, през 2020 г. катедра „Визуални изкуства“ се състои от преподаватели, които работят в основни направления във визуалните изкуства днес и се реализират успешно в областите на художествените си интереси. Представяната изложба показва различните творчески пътища и посоки на художниците от катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ.

Куратор на изложбата, проф. д-р Бисера Вълева
Виж повече
ArtNet

ArtNet

ArtNet – изкуството свързва е проект на катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор и ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, докторанти, млади учени, както и художници и изкуствоведи от различни държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ и обхваща 3 последователни години – 2016, 2017, 2018.
Виж повече
25 години специалност Изобразително изкуство

25 години специалност Изобразително изкуство

„25 години специалност Изобразително изкуство“ е проект на катедра „Визуални изкуства“, реализиран с подкрепата на ФНИ на Софийския университет. Проектът е посветен на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“. В проекта участват преподаватели от катедра „Визуални изкуства“, студени и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ и студенти от специалност „Графичен дизайн“. Проектът се осъществява през 2019 г.

Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.
Виж повече
Проект  за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проект за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проектът е финансиран от ФНИ на СУ чрез средствата на фонда за издателска дейност през 2018 година. Каталогът е посветен на 25 годишнината на специалност „Изобразително изкуство“ през 2019 година.
Виж повече