Визуални изкуства

ArtNet

ArtNet

ArtNet – изкуството свързва е проект на катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор и ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, докторанти, млади учени, както и художници и изкуствоведи от различни държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ и обхваща 3 последователни години – 2016, 2017, 2018.
Виж повече
25 години специалност Изобразително изкуство

25 години специалност Изобразително изкуство

„25 години специалност Изобразително изкуство“ е проект на катедра „Визуални изкуства“, реализиран с подкрепата на ФНИ на Софийския университет. Проектът е посветен на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“. В проекта участват преподаватели от катедра „Визуални изкуства“, студени и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ и студенти от специалност „Графичен дизайн“. Проектът се осъществява през 2019 г. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.
Виж повече
Проект  за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проект за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проектът е финансиран от ФНИ на СУ чрез средствата на фонда за издателска дейност през 2018 година. Каталогът е посветен на 25 годишнината на специалност „Изобразително изкуство“ през 2019 година.
Виж повече