Виртуална изложба „МЕТАФОРА“

МЕТАФОРА“ Онлайн изложба на пластики от „Ателие скулптура“ на студентите от магистърската програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с преподавател: проф. Анна Цоловска.

"METAPHOR" A virtual sculpture exhibition of students of the Master's programme of Pedagogy and Semiotics of Fine art at Sofia University "St. Kliment Ohridski" represented by "Sculpture atelier" under the supervision of Prof. Anna Tzolovska.

МЕТАФОРА / METAPHOR