Виртуална изложба „Пътища“

Катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ дължи своето съществуване на инициативата и усилията на доц. Драган Немцов, като първи ръководител на катедрата, и проф. д-р Георги Бижков, като Декан на ФНПП през 1994 г. Така, след няколко преименувания през годините, спрямо направленията в изкуствата, през 2020 г. катедра „Визуални изкуства“ се състои от преподаватели, които работят в основни направления във визуалните изкуства днес и се реализират успешно в областите на художествените си интереси.
Представяната изложба показва различните творчески пътища и посоки на художниците от катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ.
Живописта, като акрилна, маслена и акварелна техника, е представена чрез работите на проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д-р Бисера Вълева и доц. д-р Мая Димчева. Скулптурата, като класически трайна, овеществена в месинг, и постмодерно мимолетна, „излята“ от рециклирана хартия, е онагледена от работите на проф. д.н. Лаура Димитрова („Мимолетни монументи“) и ас. д-р Николета Иванова-Стоймирова („Диалози“). Работите на ас. д-р Красимира Дренска са в смесена техника, на базата на рециклирана хартия. Компютърно генерираните принтове показват различните страни на графичното произведение в работите на проф. Буян Филчев, на доц. д-р Анна Цоловска, на доц. д-р Снежина Бисерова, на гл. ас. д-р Добрин Атанасов, на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, на ас. д-р Цвета Петрова, която е и автор на плаката.

Куратор на изложбата,
проф. д-р Бисера Вълева