Проект за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проектът е финансиран от ФНИ  на СУ чрез средствата на фонда за издателска дейност през 2018 година.
Каталогът е посветен на 25 годишнината на специалност „Изобразително изкуство“ през 2019 година.
Изданието е двуезично на български и на английски език. В него са представени катедра „Визуални изкуства“, специалностите в нея, преподавателите. Специално внимание е отделено на дейностите и изявите на студенти, докторанти и преподаватели. Каталогът е богато илюстриран. Към катедра „Визуални изкуства“, преподавателите и студентите са отправени приветствени слова от декана на ФНОИ и ръководителя на катедрата.

Съставител на каталога и автор на текста: проф. дн Лаура Димитрова

Встъпително слово: проф. дн Божидар Ангелов

Встъпително слово: проф. д-р Стефан Алтъков

Графичен дизайн и дизайн на корицата: ас. д-р Явор Грънчаров

Консултант на графичния дизайн: доц. д-р Снежина Бисерова

Превод на английски език: ас. д-р Христина Белева

Издател: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Година на издаване: 2019

ISBN 978-954-07-4871-9

Каталог на катедра „Визуални изкуства“ Каталог на катедра „Визуални изкуства“