25 години специалност Изобразително изкуство

„25 години специалност Изобразително изкуство“ е проект на катедра „Визуални изкуства“, реализиран с подкрепата на ФНИ на Софийския университет.
Проектът е посветен на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“.
В проекта участват преподаватели от катедра „Визуални изкуства“, студени и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ и студенти от специалност „Графичен дизайн“.
Проектът се осъществява през 2019 г.
Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.
Дейностите по проект „25 години специалност „Изобразително изкуствo“ са отразени на уебсайта на проекта: http://25yearsfinearts.com/
И на фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/25yearsfinearts/


Реализирани дейности

Студентски изложби:

 • Групова изложба „ХартАрт“ на студенти от магистърска програма „Графичен дизайн“, ФНОИ, 3 етаж, май 2019 г.

От откриването на изложбата „ХартАрт“ на студенти от магистърска програма „Графичен дизайн“

От откриването на изложбата „ХартАрт“ на студенти от магистърска програма „Графичен дизайн“

 • Групова изложба „От натура към абстракция“ на студенти от специалностите Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ – бакалавърски програми, ФНОИ, 3 етаж, май – юни, 2019.

Творби от студентската изложба „От натура към абстракция“

Творби от студентската изложба „От натура към абстракция“

Творби от студентската изложба „От натура към абстракция“

Творби от  студентската изложба  „От натура към абстракция“

 • Индивидуална изложба на студентката Анна Икономова, ФНОИ, 3 етаж, октомври, 2019 г.

От изложбата на Анна Икономова

От изложбата на Анна Икономова

От изложбата на Анна Икономова

 • Индивидуална изложба на студентката Жени Цветкова, ФНОИ, 3 етаж, ноември 2019.

От изложбата на Жени Цветкова

От изложбата на Жени Цветкова

От изложбата на Жени Цветкова

 • Групова изложба „Реалност и фантазия“ на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ – бакалавърски програми, ФНОИ, 3 етаж, декември 2019 г. При откриването на изложбата са връчени 3 награди от декана на ФНОИ доц. дн Милен Замфиров на отличили се студенти от специалност „Изобразитело изкуство“: Анна Икономова, Жени Цвткова и Елена Жекова.

От изложбата „Реалност и фантазия“

От изложбата „Реалност и фантазия“

От изложбата „Реалност и фантазия“

Изяви на преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“:

 • Самостоятелна изложба „Хартиени истории“ на проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков в галерия „Алма Матер“ на СУ, май – юни, 2019.

От изложбата „Хартиени истории“

От изложбата „Хартиени истории“

От изложбата „Хартиени истории“

 • Изложбата „Пътни бележки“ на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. дн Лаура Димитрова в галерия „Атриум“, Белгард, Сърбия.

От изложбата „Пътни бележки“ в галерия „Атриум“, Белград, Сърбия

От изложбата „Пътни бележки“ в галерия „Атриум“, Белград, Сърбия

От изложбата „Пътни бележки“ в галерия „Атриум“, Белград, Сърбия

 • Участието в международния арт симпозиум „Love and Understanding with a Message of Peace”, Будва – Бечичи, Черна гора на проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков, септември, 2019 г.

От международния арт симпозиум „Love and Understanding with a Message of  Peace”, Будва – Бечичи, Черна гора

От международния арт симпозиум „Love and Understanding with a Message of  Peace”, Будва – Бечичи, Черна гора

От международния арт симпозиум „Love and Understanding with a Message of  Peace”, Будва – Бечичи, Черна гора

 • Изложбата „Пътни бележки“ на проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков в Културния център на гр. Лесковац, Сърбия, септември, 2019.

От откриването на изложбата „Пътни бележки“ в Културния център на Лесковац, Сърбия

От откриването на изложбата „Пътни бележки“ в Културния център на Лесковац, Сърбия

От откриването на изложбата „Пътни бележки“ в Културния център на Лесковац, Сърбия

 • Участие на двама преподаватели (гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и ас. д-р Красимира Дренска) в Международния фестивал на съвременното изкуство „Горски резонанс“, Пловдив, 2019.

Творбата на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и ас. д-р Красимира Дренска на Международния фестивал на съвременното изкуство „Горски резонанс“

Творбата на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и ас. д-р Красимира Дренска на Международния фестивал на съвременното изкуство „Горски резонанс“

Творбата на гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и ас. д-р Красимира Дренска на Международния фестивал на съвременното изкуство „Горски резонанс“

 • Два уъркшопа, ръководени от преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ (проф. д-р Стефан Алтъков и ас. д-р Явор Грънчаров; и проф. дн Лаура Димитрова) в Университет „Онсекиз Март“, Факултет по изкуствата, Чанаккале, Турция, октомври, 2019.

От заниманията (уъркшоп), ръководени от преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ в Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция

От заниманията (уъркшоп), ръководени от преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ в Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция

От заниманията (уъркшоп), ръководени от преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ в Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция

От заниманията (уъркшоп), ръководени от преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ в Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция

 • Участие на двама преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ (проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова) с научни доклади в международната научна конференция „Визуални изследвания“, ВТУ, Велико Търново, октомври, 2019.
 • Изложбата „Незавършени поеми“ на проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков в галерия „БЛОК“, Белград, Сърбия, ноември 2019.

От изложбата в галерия „Блок“, Сърбия

От изложбата в галерия „Блок“, Сърбия

От изложбата в галерия „Блок“, Сърбия

 • Групова изложба на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“ в галерия „Алма Матер“ на СУ, ноември, 2019. В изложбата участват: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Мая Димчева, доц. д-р Снежина Бисерова, гл. ас д-р Добрин Атанасов, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, ас. д-р Красимира Дренска, ас. д-р Явор Грънчаров. Специални гости на изложбата бяха: доц. Драган Немцов, основател на специалността; проф. д-р Орлин Дворянов и проф. Буян Филчев, дългогодишни преподаватели в катедра „Визуални изкуства“ и инспектора на катедрата Милка Белева.

От групова изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ в галерия „Алма Матер“

От групова изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ в галерия „Алма Матер“

От групова изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ в галерия „Алма Матер“

От групова изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ в галерия „Алма Матер“