Виртуална изложба „Пепел и прах (фрагменти)“

Проектът „АRTгументи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“, реализира се от катедра „Визуални изкуства“ към Факултет за науки за образованието и изкуствата, с ръководител проф. д-р Бисера Вълева.

Тази онлайн изложба е част от по-голяма и различна експозиция съвместно с Орлин Дворянов. Неизбежните противоепидемични мерки наложиха друг формат, но смисълът на работите остава един и същ. „Миналото е кофа, пълна с пепел...“ казва Карл Сандбърг, а представените картини, малко или повече, са подчинени на тази негова мисъл. Те са детайли от обгорени и разрушени пространства, някога градени и преброждани, гранични, напуснати пространства, места като  последно убежище. Изображенията са продукт на имагинерен свят, подчинен на собствена логика на развитие и обвързан с личното художествено пространство на автора си. Проектът, обединен от хартията, е насочен към разчитането на послания обърнати навътре в персоналното, с неизбежността на нееднозначния прочит. Осланя се на срещите  между зрителя и артиста, които изграждат обща визуална емоция.