Виртуална изложба „Ръчно рециклирана хартия“

Изложбата представя произведения от ръчно рециклирана хартия на д-р Красимира Дренска, която е асистент по Декоративни изкуства и Живопис към катедра „Визуални изкуства“ (Факултет по науки за образованието и изкуствата“) на СУ „Св. Климент Охридски“. Изложбата е част от авторския ѝ птроект „Ръчно рециклираната хартия като изящно изкуство“, който е реализиран с подкрепата на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ (одобрена с РМС No 577 от 17 август 2018 година).

Произведенията, от общо четири серии, са показани чрез фотографии и представляват авторската интерпретация на Красимира Дренска относно обширните творчески възможности на въпросната техника. Материалите, които са използвани са стара хартиена маса, текстил, акрилни бои, природни материали, а техниката на ръчно рециклираната хартия се смесва с тази на колажа, прегето, монотипията, дигиталния печат. Пластичните форми на произведенията са различни и варират от релефни маниатюри до голямоформатни пространствени инсталации. В концептуално отношение произведенията засягат нравствени и философски въпроси за вярата, любовта, хармонията, приобщаването към рода и традицията.

Красимира Дренска
Август, 2020

Серия „Допълване“, 2020

декоративни пана 250х50см, рециклирана хартия, акрил, колаж, текстил

Серия „Родословно дърво 2“, 2020

70х50см, рециклирана хартия, акрил, колаж, природни материали

Серия „Тотеми“, 2019

миниатюри 10х10см, рециклирана хартия, текстил, природни материали

Философия „Любов“, 2012

авторска книга по поезията на Е. Къмингс
вариращи размери, рециклирана хартия, акрил, текстил, дигитален печат