Изложба от лендарт пленер „Между пясък и пяна“

Изложба от лендарт пленер „Между пясък и пяна“ от проект „АRTгументи“ на СУ, „Св. Климент Охридски“ в галерия-книжарница „София Прес“ – 11.01.2021г. – 18.01.2021 г.

В края на лятото, когато то още не си беше отишло, и в началото на ненастъпилата есен, се състоя лендарт пленерът „Между пясък и пяна“ в гр. Китен. Той е част от проекта „АRTгументи“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, СУ. Тази художествена форма бе избрана неслучайно. Освен с различни сривове, катаклизми и пандемия, 2020 година се запомня и с раздялата със световно име в лендарта – Христо Явашев – Кристо, както и с изкуствоведа Димитър Грозданов, който създаде фестивала „Процес-Пространство“, включващ и лендарт.

В тази художествена форма художниците „аргументират“ своите ефимерни визуални усещания в арт - инсталации, материализирани сред природата, цифрово съхранени и емоционално провокирани, които, като краен художествен резултат, разчитат и на „съавторството“ на стихиите. Изобразителният фокус е върху „ненужните“, изхвърлените, маргинализирани предмети, такива без утилитарно приложение, но открити и разпознати като необходими в процеса на създаване на художествена творба. Това е така нереченият от Ю. Лотман процес на преназоваване на „външни“, спрямо художествената инсталация, елементи, в който те „нахлуват“ от външния свят в имагинерното пространство на визуалното произведение. Арт-събитието имаше за цел да обедини различни като начин на изказ артисти, да събере и насложи разнолики, дори несходни, художествени концепции. Форумът реализира концептуални произведения на традиционно изразяващи се художници, провокира в тях неочаквана артистична реакция, срещна случайната публика с неслучайно създадените инсталации, и не на последно място, реализира различните произведения на участващите художници като овеществена нетрадиционна визуална емоция. Концепцията на пленера е инспирирана от  философията на Халил Джубран и по - специално на сентенциите му в едноименното издание „Пясък и пяна“: „Вечно крача по този бряг, между пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната….“. Арт-събитието имаше за цел да срещне различни артисти, от различни страни, и да обмени различни художествени концепции.

В лендарт пленера взеха участие: доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Ана Милованович (Белградски университет), проф. д-р Бисера Вълева, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова, ас. д-р Красимира Дренска, докторант Марина Александрова, проф. д-р Орлин Дворянов, ас. д-р Цвета Петрова.

Техните работи са в посока на овеществяване на ефимерността и узаконяване на илюзията, в опита да се установят персонални артистични граници в амалгама от спомени, сънища и пясък. Част от реализациите иронично намигат към обекти на вдъхновение или с донкихотовски устрем заявяват гражданска позиция, както и, донякъде осъзнат в обречеността си, бунт. И ако се завърши цитата от Халил Джубран, то краят му „подсказва“ създаването на нова среда за нов лендарт: „Вечно крача по този бряг, между пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната…Ала морето и брегът ще пребъдат вовеки.“

Бисера Вълева

Ана Милованович „Косово е Сърбия“ (видео)