Учебни планове за докторанти

ДП Гражданско образование – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Логопедия – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Медийна педагогика – Учебен план, Учебен план-Word, Учебен план-Eng, Приложение1, Приложение2

ДП Методика на обучението в ДГ и НУ по БЕЛ – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението в ДГ и НУ по математика и ИТ – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението в ДГ и НУ по родинознание и природознание – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението в ДГ и НУ по техника и технологии – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението в ДГ и НУ по ФВС – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението по изобразително изкуство – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Методика на обучението по музика – Учебен план, Учебен план-Word, Учебен план-Eng, Приложение1, Приложение2

ДП Методика на обучението по ФВС – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Начална училищна педагогика – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Предучилищна педагогика – Учебен план, Учебен план-Word, Учебен план-Eng, Приложение1, Приложение2

ДП Социална педагогика – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Специална педагогика – Учебен план, Учебен план-Word, Учебен план-Eng, Приложение1, Приложение2

ДП Сравнително образование – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

ДП Теория на възпитанието и дидактика – Учебен план, Учебен план-Word, Приложение

Учебни планове на докторски програми по ПН 1.2 Педагогика и ПН 1.3 Педагогика на обучението по… за докторанти, зачислени преди 01.02.2023