Новини

07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ –МАРТ 2019Г.ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2019г.Защитина дипломни работи – 27 март 2019г. по график, обявен от катедрите.Писмен държавен изпитпо...
Прочетете още
25.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА...
Прочетете още
12.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!
Прочетете още
04.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

Важно!

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение. Лекциите за летен семестър ще започнат на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., с проф....
Прочетете още
24.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2018, на 29.01.2019 г. администрацията на ФНОИ НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането...
Прочетете още
23.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение - Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение - Логопедия /за чужденци от други специалности/,...
Прочетете още