Новини

24.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2018, на 29.01.2019 г. администрацията на ФНОИ НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането...
Прочетете още
23.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение - Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение - Логопедия /за чужденци от други специалности/,...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ
Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година (срок за електронно кандидатстване: от 20 февруари 2019г. до 06 март 2019г.)
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година) УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г....
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ
Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет става Факултет по науки за образованието и изкуствата
Прочетете още
1 34 35 36