Alexandra_Mladenova_ArtBook_1

Арт книга в ограничен авторски тираж, CGD, офсетова хартия Крийми, 140 gsm, разгъната 556.5 х 28 см / сгъната 27 х 28 см; авторска фотография, надградена дигитално; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана, 2019

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>