Alexandra_Mladenova_ArtBook_1

Арт книга в ограничен авторски тираж, CGD, офсетова хартия Крийми, 140 gsm, разгъната 556.5 х 28 см / сгъната 27 х 28 см; авторска фотография, надградена дигитално; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана, 2019