Kalina-milanova_Little-Steps_3_NEW

Арт книга – лимитиран авторски тираж, ръчен печат в техника силиграфия, преге, върху хартия Fabriano 5, 210 gsm, 50 х 25 см, ръчно сигнирана и номерирана, 2019

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>