Alexandra_Dimitrova_1-2-FOG-final

Арт книга-уникат, CGD, хартия Fabriano 5, паус, разгъната 157,5 x 23 см / сгъната 31.5 x 23 см; авторска фотография, надградена и надрисувана дигитално; ръчно книговезвана и сигнирана, 2018/2019