Alexandra_Dimitrova_1-2-FOG-final

Арт книга-уникат, CGD, хартия Fabriano 5, паус, разгъната 157,5 x 23 см / сгъната 31.5 x 23 см; авторска фотография, надградена и надрисувана дигитално; ръчно книговезвана и сигнирана, 2018/2019

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>