Nevena_Nenova_ArtBook_NEW

Арт книга в лимитиран авторски тираж, CGD, метализирана хартия и Fabriano 5, 200 gsm, огледално фолио, 30 х 25 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност, в авторския тираж, 2019