Nevena_Nenova_ArtBook_NEW

Арт книга в лимитиран авторски тираж, CGD, метализирана хартия и Fabriano 5, 200 gsm, огледално фолио, 30 х 25 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност, в авторския тираж, 2019

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>