Sofia_Popyordanova_ArtBook_1

Арт книга в лимитиран авторски тираж, CGD, хартия Fabriano White 200 gsm, паус, 21 х 21 см; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в рамките на авторския тираж, 2020

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>