Sofia_Popyordanova_ArtBook_1

Арт книга в лимитиран авторски тираж, CGD, хартия Fabriano White 200 gsm, паус, 21 х 21 см; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в рамките на авторския тираж, 2020