Начало

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020г. да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите - бакалаври и магистри, както и на специализантите и докторантите във факултета. Считано от същата дата се преустановява и присъственото провеждане на заседания и катедрени и факултетни съвети.

Отмяната не се отнася до присъственото провеждане на предварително насрочените държавни изпити за магистри на 29.10.2020г. и 30.10.2020г., както и за защитите на дипломните работи на 2.11.2020 г. в магистърските програми от следните специалности:  Социална педагогика, Музика и ПНУП.

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

23.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение - Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение - Логопедия /за чужденци от други специалности/,...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите...
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ
Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година (срок за електронно кандидатстване: от 20 февруари 2019г. до 06 март 2019г.)
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година) УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г....
Прочетете още
15.01.2019 / ФАКУЛТЕТ
Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет става Факултет по науки за образованието и изкуствата
Прочетете още
1 10 11 12

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски