Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

02.04.2020 / Кариерно развитие, ФАКУЛТЕТ

Онлайн кариерни консултации на студенти

С оглед на създалата се извънредна ситуация, ние от сектор „Кариерно развитие“ не сме преустановили работата си, свързана с кариерни консултации на студенти. Кариерните консултации ще се реализират онлайн, на...
Прочетете още
26.03.2020 / Библиотека, ФАКУЛТЕТ

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, предоставя дигитална колекция „Учебна литература“

Уважаеми, читатели, напомняме ви, че можете да използвате нашата дигитална колекция "Учебна литература", която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии...
Прочетете още
23.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

Обявяване на резултатите от конкурсната сесия по Националната научна програма Млади учени и постдокторанти за 2020 година

Комисията разгледа предложенията и взе решения за допустимост и класиране на постъпилите общо 11 проектни предложения. Оповестените резултати са кодирани, кандидатите са надлежно поименно уведомени по телефон, а по електронен...
Прочетете още
17.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

Класиране за държавни стипендии

Класиране за държавни стипендии Жалби и възражения се подават на email: scholarships@uni-sofia.bgв срок до 23.03.2020 г.
Прочетете още
13.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.
Прочетете още
09.03.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора РД -19-124/8.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия се променят датите за провеждане на държавните изпити от мартенската сесия, както следва: Държавен практико-приложен изпит...
Прочетете още
19.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по...
Прочетете още
18.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000 г. за насърчаване на образователната и научната им дейност е необходимо всички...
Прочетете още

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски