Начало

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020г. да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите - бакалаври и магистри, както и на специализантите и докторантите във факултета. Считано от същата дата се преустановява и присъственото провеждане на заседания и катедрени и факултетни съвети.

Отмяната не се отнася до присъственото провеждане на предварително насрочените държавни изпити за магистри на 29.10.2020г. и 30.10.2020г., както и за защитите на дипломните работи на 2.11.2020 г. в магистърските програми от следните специалности:  Социална педагогика, Музика и ПНУП.

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

30.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Прочетете още
30.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, 1 курс, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Прочетете още
30.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Прочетете още
27.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Информация за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти от магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, Вашите учебни занятия през зимния семестър ще се проведат чрез дистанционни средства, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020...
Прочетете още
23.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

График за първа присъствена среща на новоприетите магистри към специалност Логопедия

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (точка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020 г., да бъдат преустановени присъствените занятия...
Прочетете още
23.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото...
Прочетете още
23.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности), Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения...
Прочетете още
06.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Безплатни консултации за служители на ФНОИ

За  служители на ФНОИ се  предлагат безплатни консултации с проф. Костадин Костов, по здравословни проблеми свързани с гръбначният стълб, опорно-двигателният апарат и сърдечно-съдовата система. Консултациите се провеждат в Центъра за...
Прочетете още

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски