Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

20.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги, Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в: Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението нa проф....
Прочетете още
09.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

Еразъм+ ден в Софийския университет: 14 януари 2020г.

Еразъм+ ден в Софийския университет: 14 януари 2020г.
Прочетете още
07.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА...
Прочетете още
07.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

НАЧАЛОТО НА КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 18.01.2020 И 19.01.2020 ОТ...
Прочетете още
23.12.2019 / ФАКУЛТЕТ

Уважаеми абсолвенти от Випуск 2019 г. – бакалавърска степен

Получаването на дипломите за степен бакалавър на студентите, дипломирани през 2019 г. ще се проведе на 11.02.2020 г. от 11 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат....
Прочетете още
19.12.2019 / ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година. Срок за подаване на документи: от 20 февруари до...
Прочетете още
04.11.2019 / ФАКУЛТЕТ

График за начало на обучението в ОКС Магистър

СРЕЩА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за студентите от магистърски програми „Музикална педагогика“ и "Виртуални студийни технологии и тонрежисура" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2019 г. (Сряда) в 13:00...
Прочетете още
04.11.2019 / ФАКУЛТЕТ

Втори конкурс по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

Втори конкурс по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г. - краен срок за кандидатстване: 2 декември 2019 г., 17:00 часа. Повече информация ТУК
Прочетете още

Актуално

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

Разписи – летен семестър 2019-2020 – редовно обучение

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФНОИ (октомври 2019 г. – октомври 2023 г.) – Доц. дпн Милен Замфиров, Декан на Факултета

Кариерно развитие

СУ ФНОИ