Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

04.11.2019 / ФАКУЛТЕТ

График за начало на обучението в ОКС Магистър

СРЕЩА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за студентите от магистърски програми „Музикална педагогика“ и "Виртуални студийни технологии и тонрежисура" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2019 г. (Сряда) в 13:00...
Прочетете още
04.11.2019 / ФАКУЛТЕТ

Втори конкурс по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

Втори конкурс по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г. - краен срок за кандидатстване: 2 декември 2019 г., 17:00 часа. Повече информация ТУК
Прочетете още
25.10.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА...
Прочетете още
25.10.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, , ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.11.2019...
Прочетете още
21.10.2019 / ФАКУЛТЕТ

Покана за Общо събрание на ФНОИ

На 31.10.2019 г. от 10,00 часа в зала 230 Се свиква Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата при следния дневен ред: Избор на Мандатна комисия, Комисия...
Прочетете още
04.10.2019 / ФАКУЛТЕТ

ЗАПИСВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ за уч. 2019/2020 г.

от 7 до 11 октомври 2019 г. Записването ще се извърши, както следва: Г-жа Антоанета Ананиева, ІІ етаж, стая 236. Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”: Магистърски програми: Начална училищна...
Прочетете още

СУ ФНОИ