Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

14.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАУКИ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА О Б Я В Я В А ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 1.04.2020 г.  ДО 15.04.2020 г. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС, КОИТО...
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

27 февруари 2020 г., четвъртък, 12:00 часа, зала 512 на ФНОИ Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с условията, реда и начина за кандидатстване, както и със...
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

19 февруари 2020 г., сряда, 14:00-17:00ч., Аулата - Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ Организатор на събитието: Отдел „Международно сътрудничество“, СУ „Св. Климент Охридски“ e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Прочетете още
13.02.2020 / ФАКУЛТЕТ

Завърши випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата

280 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха дипломите си за завършено висше образование. С отличен успех са 54 абсолвенти. Четирима...
Прочетете още
21.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2020 г. Защити на дипломни работи – 27 март 2020 г. по график, обявен...
Прочетете още
21.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година в следните магистърски програми: 1.       ...
Прочетете още
09.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

Еразъм+ ден в Софийския университет: 14 януари 2020г.

Еразъм+ ден в Софийския университет: 14 януари 2020г.
Прочетете още
07.01.2020 / ФАКУЛТЕТ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА...
Прочетете още

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски