Начало

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020г. да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите - бакалаври и магистри, както и на специализантите и докторантите във факултета. Считано от същата дата се преустановява и присъственото провеждане на заседания и катедрени и факултетни съвети.

Отмяната не се отнася до присъственото провеждане на предварително насрочените държавни изпити за магистри на 29.10.2020г. и 30.10.2020г., както и за защитите на дипломните работи на 2.11.2020 г. в магистърските програми от следните специалности:  Социална педагогика, Музика и ПНУП.

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

17.08.2020 / ФАКУЛТЕТ

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни...
Прочетете още
17.08.2020 / ФАКУЛТЕТ

Условно записване на студенти в по-горен курс

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 12.08.2020 г. условно записване на студенти в по-горен курс става с не повече от 3 невзети...
Прочетете още
31.07.2020 / ФАКУЛТЕТ

Изпитна сесия септември 2019-2020 – график

Курсовете в които ще се провеждат изпити чрез системата Мудъл са дотъпни на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=5304 Необходимо е студентите да се самозапишат в курса на съответния преподавател с ключ: 1235 Редовно обучение:...
Прочетете още
30.07.2020 / ФАКУЛТЕТ

График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2020 г.

От 3.08.2020 г. до 7.08.2020 г. – инспектор УД  Е.Вълчева – каб. 501 от 10.08.2020 г. до 14.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч. Инспектор УД – Милка Белева...
Прочетете още
28.07.2020 / ФАКУЛТЕТ

Прием в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2020/2021 г. ще се проведе, както следва: за места субсидирани...
Прочетете още
28.07.2020 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

15 СЕПТЕМВРИ 2020г.:ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  НАЧАЛО 9.00: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (БАКАЛАВРИ)  - ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИКФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 16...
Прочетете още
10.07.2020 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавната изпитна сесия, м. юли, 2020 г.

Уважаеми колеги,Резултатите от държавната изпитна сесия, м. юли, 2020 г., може да видите в Системата Мудъл ТУК.
Прочетете още
17.06.2020 / ФАКУЛТЕТ

ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ ЮЛСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл: ● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Специална педагогика“, ОКС "Бакалавър“-  на 6.07.2020г. от 10.00ч. и...
Прочетете още

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски en_USEnglish