Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

27.09.2019 / ФАКУЛТЕТ

КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ(ПКС)

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ(ПКС) КЪМ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ С НАЧАЛНА ДАТА КАКТО СЛЕДВА: ПРОФ. ДН МАРИЯ БАЕВА...
Прочетете още
17.09.2019 / ФАКУЛТЕТ

График за откриване на учебната 2019/2020 г. със студентите от I курс по специалности в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“

Бул. „Шипченски проход“ №69А 1 октомври 2019 г., 13,00 часа Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 230 Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313 Предучилищна педагогика и...
Прочетете още
12.09.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ЗАПОЧНАЛ ПРЕЗ НОЕМВРИ, 2018, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.09.2019 В...
Прочетете още
19.08.2019 / ФАКУЛТЕТ

Конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година

Конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година:  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/Краен срок: 11 октомври 2019 г.
Прочетете още
23.07.2019 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

ЛЕКЦИИТЕ ЗА ТРЕТИ СЕМЕСТЪР/ПЪРВИ МОДУЛ/ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 31.08.2019, 01.09.2019 И 02.09.2019 В ЗАЛА 601 НА ФАКУЛТЕТА.
Прочетете още
26.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

КУРСЪТ ПО СДК „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 11.04.2019 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.
Прочетете още
21.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма НУП (за завършили други специалности) – НА...
Прочетете още

СУ ФНОИ