Държавни изпити

Конспекти за държавен изпит

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

Месец септември 2024 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юни 2024 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец април 2024 г. (за ОКС Магистър)

Месец март 2024 г. (за ОКС Магистър)

Месец октомври 2023 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2023 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юни 2023 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец март 2023 г. (за ОКС Магистър)

Месец октомври 2022 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2022 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юни 2022 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец март – април 2022 г. (за ОКС Магистър)

Месец октомври 2021 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2021 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юни-юли 2021 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец март 2021 г. (за ОКС Магистър)

Месец октомври 2020 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2020 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юли 2020 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец март 2020 г. (за ОКС Магистър)