Държавни изпити

Конспекти за държавен изпит

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

Месец октомври 2020 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2020 г. (за ОКС Бакалавър)

Месец юли 2020 г. (за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър)

Месец март 2020 г. (за ОКС Магистър)

Месец октомври 2019 г. (за ОКС Магистър)

Месец септември 2019 г.

Месец Юни 2019 г.

Месец МАРТ 2019 г.

bg_BGБългарски