Монографии

*Информацията за тази страница е събрана и обработена през академичната 2021/22 г. от студенти III курс, специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, под ръководството на проф. дн Данаил Данов и ас. Катя Стоянова.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress